Proiektu anitzeko inguruneak – Kate kritikoa

Proiektu anitzeko enpresa esaten diogu proiektu bat baino gehiago (mota eta konplexutasun desberdinekoak) aldi berean martxan dituenari. Horiei aurre egiteko, langile eta baliabide mugatuak dauzkanez, proiektuak lehentasunaren arabera sailkatu beharko ditu, beti ere, eskakizunei erantzutea xede duela, proiektu bakoitzaren entrega epea barne.

Horrela:

Proiektu bat baino gehiago izaten du martxan (mota eta konplexutasun ezberdinekoak) bere egunerokotasunean.

Haiek martxan jartzeko behar diren gaitasunak eta baliabideak mugatuak direnez, lehentasunak ezarri behar dira.

Beharrezkoa da beren ezagutza espezifikoak eskainiko dituzten langileek esku hartzea aurrerapen maila desberdina duten proiektuetan. Kontuan izan behar da proiektu baten aurrerapen mailak gainontzeko guztietan eragiten duela.

Abiarazitako proiektuek ziurgabetasun mailaren bat nozitzen dute  ezin direlako hasieratik bere osotasunean zehaztu. Ondorioz, aurre egin beharreko ezustekoak izango ditugu.

Jarduera eta esku hartzeen sekuentzia jarraitua izango ez denez, atzera elikatzeko beharra izaten da.

Era berean, fase batzuen garapenak eta aurrerapenek eragin handia izan dezakete ondorengoetan (aurrera goazela zuzenketak egitea garesti atera ohi da).

Beharrezko ezagutza eta trebetasunak beti dira berberak, aurreikusitako emaitzak desberdinak badira ere, nahiz eta batzuetan ezezagunak diren gaiei buruzko ekarpenak ere egin beharko diren (ekarpen aldakorrak dira, lehenagoko konponbide edo proiektuen aldean dauden berritasunen arabera edo esku-hartzaileak berriak diren).

Proiektu sarrera arautzen zaila denez, batzuetan lan zama handia izango da eta beste batzuetan arinagoa.